Operat szacunkowy Wrocław

 

Oferujemy sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu i okolicznych powiatach. W zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych i innych składników majątkowych o specyficznym charakterze działamy na terenie całej Polski. Nasze biuro wycen nieruchomości we Wrocławiu swoją ofertę kieruje do firm, instytucji, urzędów oraz klientów indywidualnych. Wszystkie wyceny sporządzane są rzetelnie i terminowo z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej.

Dokonujemy wyceny:

  • nieruchomości gruntowych,
  • mieszkań i domów,
  • lokali usługowych,
  • przedsiębiorstw,
  • nieruchomości zabudowanych,
  • nieruchomości komercyjnych: przemysłowych, biurowych i magazynowych,
  • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność itp.),
  • dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Operat szacunkowy to dokument, który stanowi pisemną, autorską opinię o wartości przedmiotu wyceny, którą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może sporządzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. W wyniku wyceny nasz rzeczoznawca określa wartość rynkową, odtworzeniową, katastralną. Dokonując wyceny, należy uwzględnić jej cel, rodzaj i położenie nieruchomości, zakres wyposażenia w infrastrukturę techniczną czy też stan zagospodarowania.

Podejścia i metody wyceny

Właściwego sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca, uwzględniając przede wszystkim cel wyceny, rodzaj i stan nieruchomości, jej położenie i przeznaczenie oraz inne dostępne informacje o cenach nieruchomości podobnych.

Ważność i aktualizacja operatu szacunkowego

Wycena nieruchomości w formie operatu może zostać wykorzystana do celu, dla którego została sporządzona, przez 12 miesięcy od daty jej sporządzenia. Po upływie tego terminu można uzyskać potwierdzenie jego aktualności, poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. Potwierdzenie aktualności operatu nie stanowi jego aktualizacji. Aktualizacja określana jest po podjęciu przez rzeczoznawcę, który wcześniej sporządził operat szacunkowy czynności mających na celu określenie aktualnej wartości przedmiotu wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu, niż ten, dla którego został sporządzony.

Operat szacunkowy nieruchomości jest dokumentem urzędowym, wobec czego musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi. Wzór operatu przedstawia ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia zapewnia przygotowanie operatów szacunkowych w ujednoliconej formie i treści, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów.

Cena zależy od wielu czynników, dlatego ustalana jest indywidualnie w negocjacjach z Klientem.

Jeśli potrzebują Państwo operat szacunkowy, zapraszamy do naszego Biura Wycen Nieruchomości – Wrocław, al. Kasztanowa 18 pok. 6.

Zapraszamy do współpracy.