RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WROCŁAW

wycena nieruchomości komercyjnych oraz mieszkań i spółek, operaty szacunkowe, analizy rynku

 

rzeczoznawaca majątkowy omnie3

O nas

Ana Kret i Arkadiusz Kret
Rzeczoznawcy majątkowi
Eksperci rynku nieruchomości
Ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem.


Read more

oferta-icon

Oferta

Wycena nieruchomości, operaty, doradztwo inwestycyjne. Profesjonalnie i na najwyższym poziomie 

Read more

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Uprawnienia

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniający do wyceny nieruchomości (nr upr. 5954) 


Read more

kontakt

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Read more

Wycena nieruchomości Wrocław

Biuro wycen nieruchomości we Wrocławiu prowadzi rzeczoznawca majątkowy Ana Kret posiadająca uprawnienia nr 7269 oraz rzeczoznawca majątkowy Arkadiusz Kret posiadający uprawnienia zawodowe nr 5954 w zakresie wyceny wartości nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dodatkowo są członkami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Oferujemy kompleksową wycenę nieruchomości komercyjnych,spółek i przedsiębiorstw. Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców, syndyków, komorników, instytucji publicznych i finansowych. Sporządzamy rzetelne operaty szacunkowe. W zakres naszych usług wchodzi, także wycena domów, mieszkań, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych i innych składników majątkowych sporządzana głównie dla klientów indywidualnych. Cennik wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem wyceny. Zapraszamy do naszegej kancelarii rzeczoznawców – Wrocław, al. Kasztanowa 18.

 

Potrzebujesz wyceny nieruchomości? Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na spotkanie.
 

Skontaktuj się z nami

Korzystne zasady współpracy

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej wyceny nieruchomości oraz otwartość na potrzeby klientów. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, jak również wszelkich innych składników majątkowych realizowana jest w postaci operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego usługi wykonywane są z zachowaniem rzetelności, terminowości, poufności i z gwarancją rozsądnej ceny. Zapewniamy pełen profesjonalizm. Operat szacunkowy i inne opracowania przygotowywane są dla różnych podmiotów z zachowaniem ochrony danych osobowych i poufności informacji pozyskanych w toku realizacji zlecenia i zgodnie z przepisami prawa. Grono naszych rzeczoznawców majątkowych działa zgodnie z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem i standardami zawodowymi.

Głównym obszarem świadczenia naszych usług jest Wrocław i sąsiednie powiaty, jednak wycena nieruchomości Wrocław i innych składników majątkowych o specyficznym charakterze realizowana jest na terenie całego kraju.

Kompleksowo i rzetelnie

Ponadto rzeczoznawca majątkowy świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego, przeprowadza analizy opłacalności inwestycji, analizy rynku nieruchomości i oceny ryzyka inwestycji.

W przypadku typowych nieruchomości rzeczoznawca majątkowy Wrocław realizuje usługi w ciągu kilku dni od dokonania oględzin obiektu i otrzymania niezbędnych dokumentów. W innych przypadkach np. dotyczących nieruchomości, o nietypowym przeznaczeniu lub przedsiębiorstw, terminy bywają mocno zróżnicowane. Szczegóły ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem wyceny, jednak zawsze staramy się uwzględnić potrzeby klienta.

Wycena nieruchomości – Oferta

 • wycena nieruchomości komercyjnych, , biurowych, usługowych i innych
 • wycena mieszkań we Wrocławiu
 • wycena domów jednorodzinnych,
 • wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
 • wycena działek budowlanych, rolnych, leśnych i inwestycyjnych,
 • wycena mienia zabużańskiego (wycena rekompensaty),
 • wycena nieruchomości gruntowych,
 • wycena praw rzeczowych – służebności użytkowanie, prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i inne.

Kiedy i po co potrzebna jest wycena

Zakres usług to pełna wycena nieruchomości we Wrocławiu, operat szacunkowy oraz ekspertyzy o wartości nieruchomości. Wycena przygotowywana jest najczęściej dla potrzeb:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego (dla banków)
 • transakcje kupno – sprzedaż nieruchomości,
 • dla potrzebzabezpieczania wierzytelności kredytodawców,
 • księgowych i podatkowych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • prowadzenia negocjacji m.in. biznesowych,
 • ubezpieczeń,
 • spadku i podziału majątku,
 • sprawozdań finansowych,
 • odszkodowania,
 • określenia wysokości podatku,
 • inne, zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego następuje zwykle na potrzeby kupna/sprzedaży nieruchomości. Dokument ten potrzebny jest także podczas ubiegania się w banku o kredyt hipoteczny, na jego podstawie banki oceniają wartość zabezpieczenia wierzytelności, a także ryzyko związane z nieruchomością.

Rzeczoznawcy majątkowi przygotują wycenę nieruchomości, potrzebną w obrocie nieruchomościami, która będzie w pełni obrazowała wartość rynkową danej nieruchomości, przedsiębiorstwa i innych składników majątkowych. Wartość rynkowa to szacunkowa kwota, jaką możemy uzyskać za nieruchomość w transakcji kupna-sprzedaży na warunkach rynkowych, gdy kupujący i sprzedający mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają rozważnie z rozeznaniem i nie znajdują się w sytuacji przymusowej.Podział majątku i ustalenie podatku od odziedziczonej nieruchomości to również częste przypadki, kiedy realizujemy usługi związane z wyceną nieruchomości.

Wycena mieszkań Wrocław

Oferta wyceny nieruchomości mieszkalnych obejmuje typowe domy jednorodzinne i mieszkania, jak i całe obiekty wielorodzinne tj. kamienice i nowe inwestycje deweloperskie. Każda wycena domu i mieszkania we Wrocławiu opiera się na szczegółowej analizie rynku nieruchomości.

W zakresie wyceny nieruchomości mieszkaniowych obsługujemy głównie Wrocław i powiaty sąsiednie.

Wycena spółek i przedsiębiorstw

Usługi rzeczoznawcy majątkowego obejmują również sprawy tj. wycena spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, jak również tzw. własności intelektualnej i wyposażenia np. wycena maszyn. Okoliczności, w których realizowane są usługi dotyczą zwykle zmian własnościowych, w tym sprzedaży, przejęć, przekształceń lub fuzji. Rzeczoznawca majątkowy oferuje również usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych, tj. marki, znaki towarowe itp. Raport z wyceny nieruchomości dostarczy informacje o sytuacji majątkowej spółki, jak i o jej potencjale generowania przyszłych dochodów.

Wycena nieruchomości komercyjnych

Specjalizujemy się w wycenie we Wrocławiu i innych regionach kraju. W ofercie wycena lokali użytkowych tj. nieruchomości biurowe, przemysłowe, handlowo-usługowe, hotele, stacje paliw, magazyny, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe i inne nieruchomości, które można określić jako komercyjne. Potrafimy dokładnie zidentyfikować czynniki wpływające na wartość nieruchomości, z uwzględnieniem trendów rynkowych.

Podsumowanie

W przypadku każdego Klienta nasza kancelaria rzeczoznawcy majątkowego z Wrocławia indywidualnie określa termin i cenę usługi, która przede wszystkim zależy od nakładu pracy, jaki należy poświęcić na określenie wartości nieruchomości i wykonanie opracowania. Kluczowa z punktu widzenia czasochłonności jest dogłębna analiza rynku. Istotny jest również cel wyceny i rodzaj praw do nieruchomości podlegających wycenie.

Ana Kret i Arkadiusz Kret – biuro rzeczoznawców majątkowych we Wrocławiu

Nie wiesz, ile warta jest Twoja nieruchomość i chcesz zlecić wycenę nieruchomości?  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!