Wartość mieszkania, domu jednorodzinnego, gruntu czy spółki bywa trudna do ocenienia przez osobę nieznającą rynku. Cele wyceny nieruchomości mieszkalnej to przede wszystkim ustalenie realnej wartości nieruchomości w celu sprzedaży, wynajmu lub zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Inne, często spotykane okoliczności, w których klienci zwracają się z prośbą ustalenie wartości majątku, dotyczą kwestii rozwodów i spadków.

W przypadku lokali komercyjnych celem wyceny ich wartości może być chęć ochrony kapitału lub wyznaczenia kierunku negocjacji przy rozmowach z kupcami, sprzedawcami lub najemcami. Rzeczoznawca majątkowy posiada odpowiednią wiedzę, a także dostęp do dokumentacji, co umożliwia rzetelną i adekwatną wycenę nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Operat szacunkowy może być wykonany na potrzeby:

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości
 • skarbowo-podatkowych
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • sądowo-komorniczych
 • wniesienia aportu do spółek
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • zniesienia współwłasności
 • odszkodowań i wywłaszczeń
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • ubezpieczenia
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • innych celów szczególnych
 • innych celów w uzgodnieniu z zamawiającym

 

5/5 - (1 vote)