Cele wyceny nieruchomości

biuro@bwn-rzeczoznawca.pl bwn rzeczoznawca bwn rzeczoznawca
4 stars - based on 250 reviews
100
ul. Kasztanowa 18 pok. 6 Wrocław 53-125
+48 530 209 220 PLN Hours: Mo-Fr 08:00-16:00
Operaty szacunkowe mogą być wykonywane dla potrzeb:

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości
 • skarbowo-podatkowych
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • sądowo-komorniczych
 • wniesienia aportu do spółek
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • zniesienia współwłasności
 • odszkodowań i wywłaszczeń
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • ubezpieczenia
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • innych celów szczególnych
 • innych celów w uzgodnieniu z zamawiającym