RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WROCŁAWwycena nieruchomości komercyjnych oraz mieszkań i spółek, operaty szacunkowe, analizy rynku

 

rzeczoznawaca majątkowy omnie3

O mnie

Arkadiusz Kret
Rzeczoznawca majątkowy
Ekspert rynku nieruchomości
Doświadczony ekonomista  


Read more

oferta-icon

Oferta

Wycena nieruchomości,
operaty szacunkowe,
doradztwo inwestycyjne.
Profesjonalnie i na najwyższym poziomie
 

Read more

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Uprawnienia

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniający do wyceny nieruchomości (nr upr. 5954) 


Read more

kontakt

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 


Read more

 

 

Rzeczoznawca nieruchomości

Biuro wycen nieruchomości zostało założone przez rzeczoznawcę majątkowego Arkadiusza Kreta posiadającego uprawnienia zawodowe nr 5954 w zakresie szacowania wartości nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Usługi biura obejmujące m.in. wycenę nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu i na terenie sąsiednich powiatów, skierowane do przedsiębiorców, syndyków, spółek, komorników oraz instytucji publicznych i finansowych. Nasi rzeczoznawcy sporządzą rzetelny operat szacunkowy. Dla klientów indywidualnych skierowana jest m.in. wycena mieszkania we Wrocławiu oraz okolicach. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na indywidualne potrzeby klientów. Wycena nieruchomości komercyjnych i spółek, jak również wszelkich innych składników majątkowych realizowana jest rzetelnie, terminowo i z gwarancją rozsądnej ceny. W swojej pracy działamy zgodnie z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Świadczymy nasze usługi głównie we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach. Wycena przedsiębiorstw oraz nieruchomości komercyjnych realizowana jest także na terenie całego kraju.

Usługi obejmujące sporządzanie operatów szacunkowych realizowane są zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi standardami.

Ponadto rzeczoznawca nieruchomości z Wrocławia świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, analiz opłacalności inwestycji oraz analiz rynku nieruchomości.

Dołożymy wszelkich starań, aby każda wycena mieszkania i innych nieruchomości przebiegła sprawnie. W przypadku typowych nieruchomości rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia realizuje usługi w ciągu kilku dni od dokonania oględzin obiektu i uzyskania niezbędnych dokumentów. W innych przypadkach np. dotyczących nieruchomości komercyjnych, o nietypowym przeznaczeniu lub przedsiębiorstw, terminy bywają mocno zróżnicowane. Szczegóły ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z obiektem, jednak zawsze staramy się uwzględnić potrzeby klienta.

 

Wycena nieruchomości Wrocław

Nasi rzeczoznawcy dokonują wycen takich obiektów jak:

  • nieruchomości komercyjne i przemysłowe, obiekty handlowo-usługowe, hotele, stacje benzynowe, biura, lokale użytkowe, magazyny i inne,
  • mieszkania i domy jednorodzinne
  • grunty, służebności i inne prawa do nieruchomości.

Zakres usług to pełna wycena nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, operat szacunkowy oraz eksperty o wartość i nieruchomości do celów bankowo-hipotecznych.

Przygotowane przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny nieruchomości są szczególnie przydatne przy transakcjach kupna – sprzedaży, do zabezpieczania wierzytelności kredytodawców, celów księgowych i podatkowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także do prowadzenia negocjacji m.in. biznesowych.

Ponadto w ramach doradztwa inwestycyjnego oferujemy ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, a także analiz lokalnego rynku nieruchomości i oceny ryzyka inwestycji.

Operat szacunkowy

Oferta obejmuje przede wszystkim sporządzanie wycen w formie operatu szacunkowego. Wrocław, jako miasto siedziby firmy, stanowi główny obszar naszej działalności, jednakże w praktyce często działamy również na terenach odległych.

Dokument ten jest pisemną opinią, którą zgodnie z obowiązującym prawem może sporządzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca. Ponadto nieruchomości będące przedmiotem opracowań zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mogą podlegać wycenie wyłącznie w tej formie. Jest zatem dokumentem urzędowym, wobec czego musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi. Rzeczoznawca majątkowy zapewnia przygotowanie operatów szacunkowych w ujednoliconej formie i treści, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu.

Wycena spółek / przedsiębiorstw

Poza nieruchomościami świadczymy usługi w zakresie wyceny spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części jak również tzw. własności intelektualnej. Okoliczności, w których realizowane są usługi dotyczą zwykle zmian własnościowych, w tym sprzedaży, przejęć, przekształceń lub fuzji. Znajomość wartości przedsiębiorstwa może być również istotna z punktu widzenia zarządzania spółką. Wycena spółek we Wrocławiu, jak również na terenie całego kraju, realizowana jest najczęściej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Rzeczoznawca nieruchomości oferuje również usługi dotyczące składników majątkowych niematerialnych, takich jak marki, znaki towarowe itp. Raport dotyczący danego przedsiębiorstwa dostarczy Państwu zarówno informacji o sytuacji majątkowej spółki jak i o jej potencjale generowania przyszłych dochodów.

Podsumowanie

W każdym przypadku rzeczoznawca majątkowy indywidualnie określa termin i cenę usługi, która przede wszystkim zależy od nakładu pracy, jaki należy poświęcić na oszacowanie wartości i wykonanie opracowania. Kluczowa z punktu widzenia czasochłonności jest specyfika nieruchomość, czyli czy usługa dotyczy np.mieszkania, nieruchomości komercyjnej, czy nieruchomości specjalnego przeznaczenia. Istotny jest również cel i rodzaj praw do nieruchomości podlegających wycenie.