RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WROCŁAW

wycena nieruchomości komercyjnych oraz mieszkań i spółek, operaty szacunkowe, analizy rynku

 

rzeczoznawaca majątkowy omnie3

O mnie

Arkadiusz Kret
Rzeczoznawca majątkowy
Ekspert rynku nieruchomości
Doświadczony ekonomista  


Read more

oferta-icon

Oferta

Wycena nieruchomości,
operaty szacunkowe,
doradztwo inwestycyjne.
Profesjonalnie i na najwyższym poziomie
 

Read more

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Uprawnienia

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniający do wyceny nieruchomości (nr upr. 5954) 


Read more

kontakt

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 


Read more

 

 

Rzeczoznawca nieruchomości

Biuro wycen nieruchomości prowadzi rzeczoznawca majątkowy Arkadiusz Kret posiadający uprawnienia zawodowe nr 5954 w zakresie szacowania wartości nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dodatkowo jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Główną specjalizacją naszego biura jest wycena nieruchomości komercyjnych, spółek i przedsiębiorstw. Swoją ofertę kieruję do przedsiębiorców, spółek, syndyków, komorników, oraz instytucji publicznych i finansowych. Rzeczoznawca sporządzi rzetelne operaty szacunkowe. W zakres naszych usług wchodzi, także wycena mieszkań, domów, działek i innych składników majątkowych sporządzana głównie dla osób prywatnych. Cennik ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem wyceny. Zapraszamy do naszego biura – Wrocław, al. Kasztanowa 18.

 

Potrzebujesz wyceny? Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na wizytę


 

Korzystne zasady współpracy

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na potrzeby klientów. Wycena nieruchomości komercyjnych i spółek, jak również wszelkich innych składników majątkowych realizowana jest rzetelnie, terminowo i z gwarancją rozsądnej ceny. Operat szacunkowy i inne opracowania przygotowywane są z zachowaniem ochrony danych osobowych i poufności informacji pozyskanych w toku realizacji zlecenia. Nasi rzeczoznawcy majątkowi działają zgodnie z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
Głównym obszarem świadczenia naszych usług jest Wrocław i sąsiednie powiaty, jednak wycena przedsiębiorstw i spółek realizowana jest na terenie całego kraju.

Kompleksowo i rzetelnie

Ponadto rzeczoznawca nieruchomości z Wrocławia świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, analiz opłacalności inwestycji, analiz rynku nieruchomości i oceny ryzyka inwestycji.
Dołożymy wszelkich starań, aby każda wycena mieszkania i innych nieruchomości przebiegła sprawnie. W przypadku typowych nieruchomości rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia realizuje usługi w ciągu kilku dni od dokonania oględzin obiektu i uzyskania niezbędnych dokumentów. W innych przypadkach np. dotyczących nieruchomości komercyjnych, o nietypowym przeznaczeniu lub przedsiębiorstw, terminy bywają mocno zróżnicowane. Szczegóły ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem wyceny, jednak zawsze staramy się uwzględnić potrzeby klienta.

Wycena nieruchomości Wrocław

W zakres usług naszych rzeczoznawców majątkowych wchodzą m.in.

  • wycena nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, obiektów handlowo-usługowych, hoteli, stacji benzynowych, biur, lokali użytkowych, magazynów i innych,
  • wycena mieszkania i domów jednorodzinnych,
  • wycena działek, służebności i innych praw do nieruchomości.

Kiedy i po co potrzebna jest wycena

Zakres usług to pełna wycena nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, operat szacunkowy oraz ekspertyzy o wartość i nieruchomości do celów bankowo-hipotecznych.
Przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena nieruchomości jest szczególnie przydatna przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości, do zabezpieczania wierzytelności kredytodawców, celów księgowych i podatkowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także do prowadzenia negocjacji m.in. biznesowych. Wycena mieszkania lub domu bywa również potrzebna kiedy chcemy ubezpieczyć je od kradzieży lub zdarzeń losowych. Biegli rzeczoznawcy majątkowi przygotuję wycenę, która będzie w pełni obrazowała wartość danej nieruchomości.

Wycena mieszkań i domów

Oferta wyceny nieruchomości mieszkalnych obejmuje typowe domy jednorodzinne i mieszkania, jak i całe obiekty wielorodzinne tj. kamienice i nowe inwestycje deweloperskie. Każda wycena domu i mieszkania we Wrocławiu opiera się na szczegółowej analizie rynku.
W zakresie wyceny nieruchomości mieszkaniowych obsługujemy głównie Wrocław i powiaty sąsiednie.

Operat szacunkowy

Rzeczoznawca nieruchomości sporządza wyceny w formie operatu szacunkowego. Wrocław, jako miasto siedziby firmy, stanowi główny obszar naszej działalności, jednakże w praktyce często działamy również na terenach odległych. W operacie szacunkowym przedstawiony jest sposób oraz metoda wyceny nieruchomości z uwzględnieniem określonych w ustawie czynności wykonanych w związku z wyceną.

Dokument ten jest pisemną opinią o wartości nieruchomości, którą zgodnie z obowiązującym prawem może sporządzić wyłącznie uprawniony rzeczoznawca. Ponadto nieruchomości będące przedmiotem opracowań zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mogą podlegać wycenie wyłącznie w tej formie. Właściwego sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca uwzględniając cel wyceny, rodzaj i stan nieruchomości, jej położenie i przeznaczenie oraz inne dostępne informacje o cenach nieruchomości podobnych. Jednym z nich jest metoda dochodowa, wykorzystująca wskaźnik kapitalizacji. Operat szacunkowy nieruchomości jest dokumentem urzędowym, wobec czego musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi. Rzeczoznawca majątkowy zapewnia przygotowanie operatów szacunkowych w ujednoliconej formie i treści, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu. Cena operatu szacunkowego zależy od wielu czynników, dlatego ustalana jest indywidualnie w negocjacjach z Klientem.

Wycena spółek i przedsiębiorstw

W zakres naszych usług wchodzi również wycena spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części jak również tzw. własności intelektualnej. Okoliczności, w których realizowane są usługi dotyczą zwykle zmian własnościowych, w tym sprzedaży, przejęć, przekształceń lub fuzji. Wycena przedsiębiorstw może być również istotna z punktu widzenia zarządzania spółką. Wycena spółek we Wrocławiu, jak również na terenie całego kraju, realizowana jest najczęściej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Rzeczoznawca nieruchomości oferuje również usługi wyceny składników majątkowych niematerialnych, takich jak marki, znaki towarowe itp. Raport z wyceny przedsiębiorstwa dostarczy Państwu zarówno informacji o sytuacji majątkowej spółki, jak i o jej potencjale generowania przyszłych dochodów.

Podsumowanie

W każdym przypadku rzeczoznawca majątkowy indywidualnie określa termin i cenę usługi, która przede wszystkim zależy od nakładu pracy, jaki należy poświęcić na oszacowanie wartości i wykonanie opracowania. Kluczowa z punktu widzenia czasochłonności jest specyfika nieruchomość, czyli czy usługa dotyczy np. mieszkania, nieruchomości komercyjnej, czy nieruchomości specjalnego przeznaczenia. Istotny jest również cel wyceny i rodzaj praw do nieruchomości podlegających wycenie.

Arkadiusz Kret – rzeczoznawca z Wrocławia zaprasza do współpracy!